Feb 23

Dobil sem obvestilo od Območne obrtne zbornice Slovenska Bistrica, da bo v sredo, 25. februarja 2009, ob 10. uri, seminar na temo ” Davčni obračun za leto 2008″ . Seminar bo v prostorih Gasilskega doma, Kolodvorska 23, 2310 Slovenska Bistrica. Seminar  je namenjen vsem, ki vas zanima sestava davčnega obračuna za leto 2008 za samostojne podjetnike kakor tudi za vse druge oblike gospodarskih družb.

PROGRAM SEMINARJA:

  1. Obveznost predlaganja davčnih obračunov:

- zavezanci za davek in obseg davčne obveznosti,

- oproščeni zavezanci,

- ostala splošna pravila.

2. Obveznost predlaganja letnih poročil:

- zavezanci in obseg letnih poročil,

- priprave na izdelavo letnega poročila in davčnega obračuna za leto 2008.

3. Sestavljanje davčnega obračuna:

- poslovanje med povezanimi osebami,

- povečanje ali izvzem prihodkov iz davčne osnove,

- davčna obravnava odpisa terjatev in drugih prevrednotovalnih odhodkov,

- delno priznani odhodki,

- davčno nepriznani odhodki,

- davčna obravnava rezervacij,

- sprememba davčne osnove zaradi spremembe računovodskih usmeritev, popravkov napak

in ostalih povečanj,

- davčne olajšave za leto 2008,

- davčna obveznost za leto 2008,

- akontiranje davka v letu 2009 in možnost za znižanje akontacije.

4. Vprašanja in odgovori.

Seminar bo trajal pet šolskih ur, izvajala ga bo davčna svetovalka Marija Gubenšek, univ.dipl.ekon.

Za člane zbornice, ki imajo plačano članarino, znaša kotizacija 40 evrov, za nečlane pa 80 evrov. DDV je vključen v ceno. Kotizacijo je potrebno poravnati pred pričetkom seminarja na TRR: 04430-0000305373.

V kolikor se seminarja želite udeležiti, nam pošljite izpolnjeno prijavnico najkasneje do petka, 20. februarja 2009 na sedež OOZ Slovenska Bistrica, Špindlerjeva 2e ali po faksu: 02 818 31 10.

  • Share/Bookmark