Jun 02

Zasledil sem zanimivo objavoZavoda za šport Slovenska Bistrica in se mi zdi, da je informacija dovolj zanimiva, da sem jo objavil v svojem blogu.

V letu 2009 smo v zelo kratkem času uspeli izvesti dela v tistem delu športnega parka, kjer je bilo to možno. V prostoru okoli tenis dvorane so sedaj pripravljena igrišča za odbojko na mivki, rokomet ali mali nogomet z asfaltno prevleko zaščiteno s plastičnim premazom, igrišče za mali nogomet z umetno travo in dvoje igrišč za tenis z umetno podlago z osvetlitvijo, tako malega nogometa z umetno travo in tenis igrišč u umetno podlago. Dela bodo do kraja izvedena do konca tedna 16 ali 17 maja.

Poizkusno in brezplačno se bo lahko igralo na teh igriščih 18 in 19 maja s tem, da je potrebno uporabo najaviti zavodu za šport, sicer objekta ne bo možno uporabiti. Naša želja in vodilo, ki nas je vodilo v obnovo športnega parka je, da bi te objekte rabili v rekreativne in tekmovalne namene in bi tako razgibali življenje občanov Slov. Bistrice. Izkušnje so nas naučile, da mora biti na športnih objektih red, zato bodo pravila uporabe objavljena na vseh mestih v Zavodu, ki so za obvestila namenjeni, kakor tudi v javnih občilih, upoštevalo se bo pravilnik o uporabi športnih objektov občine Slov. Bistrica in potrebe ter želje uporabnikov v meri, ki bo mogoča.

K sodelovanju so povabljena vsa društva in klubi, ki izkazujejo interes uporabe objektov, vse individualne skupine, ki se redno ukvarjajo z rekreativno dejavnostjo kakor tudi posamezniki, ki lahko na teh objektih izvedejo svojo rekreativno dejavnost. Po pravilniku bodo določeni pogoji za uporabo po prioritetnih pogojih iz pravilnika in bodo z vsakim društvom ali klubom posebej dogovorjeni.

Verjamemo, da je Bistriška športna sredina zrela in sposobna to kar ponujamo tudi korektno rabiti in se hkrati zavedati, da tukaj ni kralj gost ampak red, disciplina in spoštovanje pravil ter odnos do objekta ter upravljalca. Toliko bolj nas bo veselilo, ko bomo objekte videli v operativni uporabi, polno zasedene in nepoškodovane po uporabi, kakor tudi zadovoljne uporabnike prav tako nepoškodovane. V času poizkusnega obratovanja pa pričakujemo realne in  korektne pripombe uporabnikov, ki nam bodo pomagale pogoje uporabe se izboljšati, zato vas v tistih dneh pričakujem na terenu.

Slačilnice in tuši za vse nove objekte so v novo obnovljenem delu stare telovadnice.


Uporabljale se bodo cene kot sledi:

Objekt

Cena v EUR – 60 min

Cena v EUR z razsvetljavo – 60 min

mali nogomet z umetno travo

20,00

40,00

mali nogomet – asfalt

12,00

odbojka na mivki

6,00 (eno igrišče)

tenis igrišče

8,00

15,00

Tenis igrišča je po koncu igranja potrebno s strani uporabnika poravnati in pomesti z zato nastavljenim orodjem in ga v urejenem stanju zapustiti v 60 minutah ali več, odvisno od dolžina najema.

Na vseh površinah je potrebno uporabljati športno opremo, ki jo taki objekti zahtevajo, posebno je potrebno paziti pri igrišču za mali nogomet z umetno travo, kjer je potrebno igrati v športnih copatih ali za to prirejenih nogometnih čevljih.

Zanimiva spletna stran povezana z to objavo je tudi spletna stran Športnega društva Tinje.

  • Share/Bookmark